DSW - miejsce dla Ciebie

Bezpieczeństwo Państwa

Rok I grupa 1

Dorota Kazimierczak-Pec

e-mail: dorota.kazmierczak-pec@dsw.edu.pl

Rok I grupa 2

Iwona Ładysz

e-mail: iwona.ladysz@dsw.edu.pl

Rok II

Helena Wyligała

e-mail: helena.wyligala@dsw.edu.pl

Rok II bis

Bogusław Węgliński

e-mail: boguslaw.weglinski@dsw.edu.pl

Rok III

Bogusław Węgliński

e-mail: boguslaw.weglinski@dsw.edu.pl