DSW - miejsce dla Ciebie

Bezpieczeństwo Państwa

·         Okręt wojny asymetrycznej

·         Strategia bezpieczeństwa narodowego

·         Bezpieczeństwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego i państwa

·         Zarządzanie kryzysowe i reagowanie na kryzys w aspekcie Przewodnictwa Polski w UE

·         Ekologizacja polityki zagranicznej RFN